Collection: AGATE - אגת

מקור השם של אבן האגת מגיע מהשפה היוונית ״אגטיק״ בתרגום לעברית - מאושר
האגת מאופיינת בשלל צבעיה הצובעים את האבן בצורות פסים
אבן האגת מנטרלת כעסים כך שהיא מטיבה עם אנשים שיש להם נטייה לכעס רגעי, עוזרת לנטרל דאגות
האגת בנוסף מעניקה לנו אומץ ועוזרת לחזק את הבטחון העצמי
אבן האגת קשורה לאדמה ולצמחים ובעבר היו עושים טקסים עם האבן כדי להגביר תוצרת חקלאית