Collection: Ruby - רובי

אבן הרובי נחשבת לאחת האבנים היוקרתיות יותר
ואף לעיתים יקרה יותר מיהלום כאשר האבן באיכות גבוהה
הרובי נחשבת לאבן המעניקה ומחזקת את הבריאות, עושר וחכמה
אבן מאזנת ומחזירה אותנו לפרופורציות נכונות במצבי לחץ
מסייעת להפיג פחדים, עוזרת לראות את האמת הפנימית שלנו
טובה לשמירה על זוגיות ארוכת טווח ויציבות כלכלית
בתקופת ימי הביניים עשו באבן שימוש בריפוי ובהחדרת אומץ