Collection: Aquamarine - אקוומרין

פירוש האבן בלטינית ״מי הים״ מכיוון שצבעה של האבן מזכיר את צבעו של הים
התדר של האקוומרין מושפע מהמים והירח ומזוהה בעיקר עם המין הנשי
האקוומרין מכונה בנוסף ״אבן האומץ״ מכיוון שהיא מגבירה תעוזה
מאזנת את הרגשות וטובה לשעות משבר