Collection: Pearls - פנינים

הפנינה הינה סמל לטוהר ומשדרת שקט ושלווה פנימיים
וזו הסיבה שהיא טובה להרגיע כעסים
בשונה מאבני החן שנוצרים ממינרלים הפנינה נוצרת מחומר אורגני
הפנינה עוזרת לנו בהתפתחות ובהגשמה עצמית
מגבירה את האימון בבני אדם, מסייעת לנו לקבל
ולהעריך את עצמנו ולהסתכלות פנימה
ובכך עוזרת לנו להשתפר ולהיות טובים יותר
לפנינה אנרגיה נשית ועוזרת לאזן את המערכת ההורמונלית
יש המספרים כי בעבר הורה אשר העניק לבנו פנינה
היה מכוון אותו לטוהר מידות, לנדיבות ולאהבה