Collection: Sapphire - ספיר

יש סבורים שמקור השם ספיר מגיע מהמילה ספירוס, אבן כחולה
אך ישנם פירושים נוספים לשם האבן
לספיר סגולות מרפא ויכולת לרפא פצעים אך לא רק זה
לספיר יש עוד תכונות נוספות ומיוחדות כמו: טוהר, מעולה לחלומות טובים
מסייעת בהגשמת יעדים, משקיטה כעסים ורעשי רקע
שומרת על מערכות יחסים לתווך ארוך, טובה למערכת החיסונית
יש אגדות המספרות שהיו נוהגים לענוד את ספיר כדי להשכין שלום בין יריבים