Collection: Granite - גרנט

מקורה של שם הגראנט בלטינית הוא גרנטוס (גרגיר)
יש טוענים כי השם בהשראת צבעו האדום של גרגיר הרימון המלכותי
מעבר לשימושה בשיבוץ תכשיטים לגראנט סגולות אנרגטיות רבות
ובעלת חיזוק פיזי ואיזון של הגוף, מחזקת את יכולת הביטוי
וברמה המנטלית יכולה לעורר השראה יצירתית, מגבירה מוטיבציה
טובה לנשים הסובלות מחוסר איזון מיני ותורמת לחיזוק מערכת הפיריון